Krnov, Krásné Loučky

Nabízím k prodeji provozní manipulační plochu v Krnově, část Krásné Loučky. Polovina plochy je zpevněná vrstvou hutněného kameniva a druhá polovina pozemku je osázena rychle rostoucími dřevinami (8000 stromů- topolů). Pozemek navazuje na železniční nákladovou vlečku Českých drah. Přístupová komunikace navazuje na silnici I. třídy č. 57 směřující k nedalekému hraničnímu přechodu do Polska Bartultovice. V minulosti byla plocha užívána jako dřevosklad k manipulaci na nakládku dřevní hmoty na vagóny. Na pozemku je možnost výstavby průmyslových objektů a staveb, územním plánem je pozemek určen k hlavnímu využití výroby a skladování s přípustným využitím průmyslové výroby a sklady, zemědělská a lesnická výroba, drobná výroba a výrobní služby, garáže a odstavné plochy nákladních vozidel, sběrné dvory, maloobchodní prodejny, občanské vybavení apod. Po domluvě lze nabídnout k prodeji i vedlejší pozemek (950m2) s administrativní a skladovací budovou, kterou lze také využít k ubytování osob (objekt občanského vybavení). Pro více informací mne prosím kontaktujte.

Cena 6,500.000,-Kč

Pozemek o výměře 15.670m2

Tvorba webových stránek: Webklient